Vad är ayurveda?
Ayurveda betyder kunskapen om livet och är världens äldsta hälsovetenskap, ett mångtusenårigt hälsosystem för naturlig hälsa och inre utveckling. Ayurveda hjälper oss förstå varför obalanser i kropp och sinne uppstår, och behandlar både symptomen och grundorsaken till sjukdom/obalans. Vi har alla våra helt unika sammansättningar som skapar just dig, därför behöver vi också behandla tex en krånglande mage på helt olika sätt utifrån just din unika obalans och kropp/sinne. Ayurveda ger dig nyckeln att förstå dig själv bättre. När du vet vem du är, blir det lättare att förstå vad du mår bra av.


Hur kan Ayurveda hjälpa dig?
Eftersom varje människa är unik anpassas behandlingar och råd individuellt. Dina specifika behov, styrkor och obalanser ligger till grund för de levnadsråd och eventuella behandlingar som hjälper just dig. Att läka kropp och sinne med Ayurveda innefattar individuellt anpassade kostråd, levnadsråd, olika kroppsbehandlingar, andningsövningar, yoga, meditation, mantra och avslappning.Ayurveda riktar sig både till dig som är frisk och vill fortsätta att känna vitalitet och utvecklas, och för dig som kommit ur balans och vill ha hjälp att återfå ditt välbefinnande.

ayurvedisk hälsokonsultation

Ayurveda ger dig redskap till att förstå din unika sammansättning av Vata, Pitta, Kapha och själv påverka din egna hälsa och ta större ansvar för ditt långsiktiga välmående och läkande. En ayurvedisk hälsorådgivning ser till helheten och är individuellt anpassad, beroende på ditt aktuella hälsotillstånd, din personlighetstyp och din livssituation. Under en hälsorådgivning gör Johan bland annat avläsning av puls, naglar och tunga och vi går tillsammans igenom dina dagliga vanor - sömn, kost, aktivitet/vila i stort sett hur din vardag ser ut, för att på så sätt kunna få en helhetsbild av det som kan behövas förändras för att uppnå balans och harmoni i livet. Det går även att få ayurvedisk rådgivning via zoom om du tex bor på annan ort.

Kostnad: 950kr (ca 90 minuter)
Kostnad återbesök / uppföljning: 450kr (ca 30-45 minuter)
Plats: Stark Yoga i Ljusdal eller hos oss i Järvsö

Konsultationerna görs av Johan Silver som har en mångårig erfarenhet av Ayurveda. Hör av dig med din bokningsförfrågan!
KONTAKT

andlig transformativ rådgivning

Utifrån den uråldriga vediska kunskapen hittar vi tillsammans verktyg som hjälper dig på din resa till en fördjupad kontakt med ditt sanna Jag, den du på djupet är och som så lätt överskuggas av de vanor, tankemönster och beteenden som vi lagt till oss under livets gång. Camilla vägleder dig med hjälp av kunskap från yogans synsätt av att hitta ”hem” och få en förståelse för att vi är inte våra tankar och känslor, där vi istället för att älta i gammalt lyfter vi blicken och fokuserar på nuet. Vi kan även behöva använda oss av yogans mer fysiska del av asanas och andningsövningar för att frigöra blockeringar. Meditation och mantra hjälper oss att bryta starkt präglade tankemönster som hindrar vår utveckling.

Kostnad: 950kr (ca 90 minuter)
Kostnad återbesök / uppföljning: 600kr (ca 30-45 minuter)
Plats: Stark Yoga i Ljusdal eller hos oss i Järvsö.

Rådgivningen görs av Camilla Silver som har över 20 års erfarenhet av yoga och har en fördjupad utbildning inom meditation och mantra. Välkommen med din bokningsförfrågan! 
KONTAKT

marmaterapi

Ayurvedisk Marmaterapi är en gammal indisk behandlingsmetod vars fokus är stimulering av livsenergi (prana) i kroppen i syfte att stödja självläkningsprocessen. Man kan säga att marmapunkter är "en sambandscentral för kropp, sinne och själ." Under en behandling masseras och stimuleras punkterna på kroppen med mycket lätta tryck tillsammans med användandet av olika närande eteriska oljor.

Djupt avslappnande och balanserande för sinne och kropp. Effekterna är ofta märkbara i flera dagar efter behandlingen. 

Ayurvedisk marmaterapi är bra vid: Detox, balansera doshas, smärta i kroppen, matsmältningsproblem, stärka immunförsvaret, öka blodcirkulationen, huvudvärk och migrän, låg energi och trötthet, depression och ångest, främja djup avslappning och mental skärpa

Kostnad: 880kr (ca 60 minuter)
Plats: Stark Yoga i Ljusdal eller hos oss i Järvsö

Behandlingarna görs av Camilla Silver som är utbildad inom marmaterapi. Välkommen med din bokningsförfrågan! 
KONTAKT

healing

Vid Healing använder jag mig av den universella livs- och kärleksenergin, prana, till att uppnå harmoni, ge energi och läkning på alla nivåer. Genom att komma in i ett tillstånd av djup avslappning ges en bättre möjlighet till att släppa taget om stress och energiblockeringar, som i sin tur skapar förutsättningar för din kropps inneboende intelligens och förmåga att läka sig själv.  

”Jag andas in mod, jag andas ut och landar i mig själv, mitt ljus. I mellanrummet innan nästa andetag där finns den totala stillheten. Jag vilar där, min själ får ro, i den gudomliga oföränderliga medvetenheten som är Jag och Du och Alla kännande varelser."

Jag kopplar upp mig på den universella healing- och kärleksenergin och blir en kanal av ljus när jag utför min healing. Ljuset flödar igenom mig till dig i största kärlek och vördnad.


Kostnad: 880kr (ca 60 minuter)
Kostnad distanshealing: 595kr (ca 30-45 minuter)
Plats: Stark Yoga i Ljusdal, på distans eller hos oss i Järvsö.

Healingen görs av Camilla Silver. Välkommen med din bokningsförfrågan! 
KONTAKT

Johan Silver - Ayurvedisk Hälsorådgivare & Yogalärare

"Jag vill lämna jorden efter det här livet och känna att jag hjälpt till att skapa en bättre plats här för alla varelser. Kan jag få människor att landa in i sitt inre ljus, genom yoga och ayurveda, så kommer det öppna upp för en kärlek som sprider sig vidare till nästa och nästa..."

Johan har sin formella utbildning som Ayurvedisk Hälsorådgivare från American Institute of Vedic studies som leds av Vamadeva Shastri, Dr David Frawley som är en av dom absolut mest kunniga på Ayurveda i världen. Johan är även auktoriserad Ashtangayogalärare av Manju Pattabhi Jois.

Johan har arbetat som Hälsorådgivare under 12 år och har under dessa år tillsammans med sin hustru rest runt stora delar av världen och mött flera ayurvediska läkare och yogalärare för att fördjupa sin förståelse och kunskap.

Camilla Silver - Vedisk rådgivare, Ayurvedisk terapeut & Yogalärare

"Det är min största uppgift i livet att hjälpa, så frön av hopp och om en bättre värld. Vi har alla ett ljus inom oss, låt det stråla, du strålar! Genom att stå i din egen kraft hjälper du andra, tillsammans växer sig kärleken allt starkare.

Camilla har utbildat sig som Yoga- och Ayurveda hälsorådgivare samt Integrerad Vedisk Rådgivare från American Institute of Vedic studies som leds av Vamadeva Shastri, Dr David Frawley. Camilla är även utbildad till Ayurvedisk Marma-terapeut hos Dr. Vasant Lad som tillsammans med Dr Frawley är en av de mest kunniga och välrenommerade inom Ayurveda i världen.

Under livet har hon gått åtskilliga utbildningar inom området hälsa och välbefinnande, bland annat klassisk massage, healing-hjärtatsväg, reikihealing, Bioenergihealing.

Camilla har sin grund i en kandidatexamen inom beteendevetenskap. Hälsopedagog med fördjupning inom stress och hälsa.

Vad kan en Ayurvedisk hälsorådgivning hjälpa till med?
Ayurveda är bra för många olika obalanser som t.ex.:utbrändhet/stress, ångest/oro, sömnproblem, trötthet, luftvägsbesvär, hudbesvär, muskel- och ledbesvär, huvudvärk/migrän, mage/tarm besvär, PMS/mens/klimakteriebesvär (hormonella obalanser), över-/undervikt, stärka immunförsvaret, värk, fertilitetsproblem m.m.


Vad är Vedisk kunskap?
Vedisk kunskap ger en komplett guide till rätt livsstil och en högre medvetenhet. Vedisk rådgivning handlar inte enbart om att behandla obalanser utan att hjälpa den friska personen att leva ett högre dharmiskt liv (att hitta sin själs uppgift på jorden). Vedisk rådgivning visar oss hur vi kan uppnå detta högre mål både för individen och i samhället i stort. Vedisk livsrådgivning lär oss hur vi ska leva och tänka i harmoni med naturen, vetenskapen och ett högre medvetande. Den syftar till en fullständig integration av individen med hela mänskligheten, naturen och det gudomliga.

Den vediska modellen för livsrådgivning har ett integrerat tillvägagångssätt och ser till hela människans kropp, sinne och medvetande. Den undersöker hela livet och hela människan, snarare än bara en del. Vedisk rådgivning integrerar flera nivåer av vägledning, med Ayurveda för helande, Yoga för medvetenhet och Vedisk astrologi för karma, baserat på det vedantiska tillvägagångssättet för att hitta in i ditt sanna Jag.

Vedisk rådgivning syftar till att hjälpa ur ett högre perspektiv, det syftar till en integration med mänskligheten, naturen och det universella medvetandet för alla. Att vara för fäst vid vår våra egna problem kan ibland vara roten till att vi mår dåligt, så genom att rikta fokus till mänskligheten i stort kan vi komma ur våra snåriga tankar och en känsla av att något saknas mig.
Det finns flera viktiga integrationsnivåer i vedisk rådgivning.

Integrering av kropp, sinne och medvetande på individnivå, vilket inkluderar rätt användning av prana (livsenergi) och sinnen.
Integrering av individ, familj och gemenskap på en kollektiv nivå, vilket innebär rätt yrke, fullgör våra plikter och omtanke för mänskligheten som helhet.

* Integrera mänskligheten, naturen och det gudomliga på en kosmisk nivå, vilket innebär att erkänna att hela universum bor inom oss.Vedisk kunskap ger oss en modell av den integrerade människan och den eviga människosjälen, med de tre kropparna, fem lagren (koshas) och våra sju chakran. Vedisk rådgivning är inte enbara hälsorådgivning, psykologisk rådgivning, karriärvägledning eller ens andlig rådgivning. Den behandlar alla aspekter av vårt väsen och mål i vårt liv, men med respekt för det vediska målet om självkännedom och självförverkligande.

Ayurvedisk Marmaterapi
Ayurvedisk Marmaterapi är en gammal indisk behandlingsmetod vars fokus är stimulering av subtil energi (prana) i kroppen i syfte att stödja läkningsprocessen. I Marmaterapi använder vi oss av 107 punkter i kroppen som anses vara samlingspunkter för kropp, sinne och medvetande. Vid användandet av Marma är det möjligt för utövaren att påverka flödet av prana genom både våra fysiska och mer subtila kroppar, i syfte att återställa hälsa och sinnesfrid.

En enkel definition av marma är "en sambandscentral för kropp, sinne och själ." På det fysiskt planet är en marmapunkt en knutpunkt på kroppen där två eller flera typer av vävnad möts, såsom muskler, vener, ligament, ben eller leder. Samtidigt är marmapunkter mycket mer än fysiska kopplingar av vävnad och vätskor; de är skärningspunkter mellan den vitala livskraften och prana/andning.Inom Ayurveda tros marma-punkterna hysa livets tre pelare, även kända som doshas. Enligt ayurvedisk filosofi utgör doshas en persons konstitution, vilket innefattar vata (luft), pitta (eld) och kapha (jord). Alla föds i ett tillstånd av balans. Under åldrande-processen orsakar faktorer som oro/ångest, svag/näringsfattig diet eller dåliga sömnvanor disharmoni bland doshas.
Med åren börjar doshans obalanser blockera rörelsen av fritt flödande energi i kroppen. Så småningom skapar stagnationen fysiska och psykiska obehag och sjukdomar.Många historiker tror att andra punktterapier som akupunktur, akupressur och zonterapi, växte fram ur vetenskapen om marma. Den viktigaste skillnaden är att Marma-punkter skapar en bro mellan den fysiska kroppen och energi kroppen genom en sammankoppling av sinnet och kroppens organ och vävnader.

Som Dr. Vasant Lad förklarar, "Precis som kvantmekaniken, hävdar Ayurveda att en människa inte är en solid, stabil materiell struktur utan en ständigt föränderlig, dynamisk samling av energi och intelligens inom det större fältet av energi och intelligens som är universum. Marmani fungerar som en bro eller dörr mellan kroppen (sharira), sinnet (manas) och själen (atman)”.

Ayurvedisk marmaterapi är bra vid:
Detox, balansera doshas, smärta i kroppen, matsmältningsproblem, stärka immunförsvaret, öka blodcirkulationen, huvudvärk och migrän, låg energi och trötthet, depression och ångest, främja djup avslappning och mental skärpa.