Startar
Apr 5, 2019
18.00
slutar
April 7, 2019
11.00
INVESTERING
1400kr
Södra Järnvägsgatan 42
Stark Yoga LJUSDAL

Eventbeskrivning

I en värld med ständiga förändringar och behov av anpassning kan vi behöva hjälp att hålla oss stadiga och centrerade. Vi utmanas ständigt av nya intryck som kan rucka oss ur balans.

Tre hörnpelare som skapar en stadig triangel är yogaasanas, yogafilosofi och meditation. Dessa fantastiska verktyg stärker din inre balans, och förtydligar ditt Jag. Att våga titta inåt i meditation blir ett hjälpmedel till att öppna dina inre ögon, att bli bättre på att urskilja vad som gagnar mig och vad jag behöver släppa taget om. Det blir som att mejsla fram en stabil kärna av ljus och lugn.

Fredag

18.00-20.30 Introduktion och ledd klass

Lördag

08.00-10.30 Meditation och Ashtanga yoga Mysore.

12.00-15.00 Förstå dig själv med hjälp av Patanjali yogasutras.

17.00-19.30 Meditation och upplevelsen av Purusha, ditt inre ljus av konstant kärlek.

Söndag

08.00-11.00 Meditation och ashtanga yoga Mysore, samt avrundning av helgens workshop.

Investering: 1400kr

Camilla Silver: Camilla är Auktoriserad av Manju Pattabhi Jois att undervisa i Ashtangayogans 1:a och 2:a serie. Hon tillför ett lugn med värme och fokus, där det finns en intention att lyfta fram den styrka du redan besitter. Har många års erfarenhet av undervisning i yoga, främst Ashtanga Vinyasa Yoga. Hon har även under flera år haft grupper i meditation, stresshantering och personlig utveckling.

Johan Lundback: Johan är Auktoriserad av Manju Pattabhi Jois att undervisa i Ashtangayogans 1:a och 2:a serie. Johan är omtyckt för sina inkännande händer och tydliga vägledning. Med sin bakgrund som Ayurvedisk Hälsorådgivare har han en djup förståelse för våra olika konstitutioner, Vata, Pitta och Kapha och hur man bemöter dom olika på mattan för att hitta sin balans och komma närmre sin inre sanna natur.

Camilla och Johan skrev och publicerade 2016 boken Yoga Chikitsa - Läkande tekniker & assisteringar tillsammans med Manju Jois och Anna Bjärkvik.

Anmälan är bindande och betalning sker i samband med anmälan.BG 5292-4909 Loveflow AB.Varmt välkommen!


LÄRARE / FÖRELÄSARE

Camilla Silver
Yogalärare
Johan Lundback
Yogalärare & Ayurvedisk rådgivare